Priser för resa och boende
.Kostnaden är 1300 SEK per person. Även barn betalar fullt pris.

Pengarna betalas via Plusgirokonto 363802-0. Notera resedatum på inbetalningen

   
 

Uthyrning av skidutrustning
Skidutrustning kan hyras i Sälen och Trysil. Eftersom vi normalt besöker både Sälen och Trysil innebär detta att man måste hyra
vid två tillfällen. Det kan vara ganska tidsödande process. Ett smidigare sätt, och billigare (mycket billigare
om man jämför med priserna i Trysil) är att hyra i Västerås:

- Alternativ 1
:Mellan Västerås och Sala finns en liten ort som heter Vagesta. Där kan man hyra hel utrustning - skidor/stavar/pjäxor/hjälm. Dessutom kan man få sina egna skidor/snowbords slipade. Rolf Wallin heter uthyraren som nås på tfn. 070-3116493. Rolf har öppet måndag – torsdag
17 – 20. Till Vagersta hittar man lättast om man åker mot Sala och svänger av mot Sätrabrunn. Efter ca. 2 km svänger man av mot Haraker /Skultuna. Efter ca 1300 m ser man på höger sida av vägen en manstor docka klädd till skidåkare. Där har Rolf sin verkstad/skiduthyrning.

- Alternativ 2 och 3:
I Västerås finns på Björnögården (021149416) en butik som hyr ut skidateraljer Aktivt Uteliv. Där kan man hyra skidor eller
hela skidpaket med nästan nya prylar. Man går dit en vecka innan man behöver utrustningen, provar och bestämmer sig för vad som passar. En vecka senar hämtar man prylarna - för vidare information se hemsidan www.aktivtuteliv.nu. Dessutom finns ytterligare en firma för uthyrning, Sporthyra, på Ängsgärdsgatan 9 i Västerås, se hemsidan www.sporthyra.se.

   
 

Liftkort (finns ännu ingen uppgift om liftpriser)
2022 års rabaterade (25 %) priser:
Sälen: Vuxen X SEK, Ungdom 7-17 år/pensionär 65+ X SEK, Barn under 7 år gratis.
Trysil: Vuxen X NOK, Ungdom 8-16 år/pensionär 65+ X NOK, Barn under 7 år gratis.

Dessutom tillkommer i Trysil en växlingsavgift på 1,5 %.

Vi kommer inte som tidigare att handera köp av liftkort på bussen upp till Sälen. Hur detta istället kommer att gå till kommer deltagarna
få information om via mail i god tid innan avgång.

Försäkringar
Du är inte försäkrad genom SkiClub. Skidförsäkring kan köpas genom t ex Folksam eller annat försäkringsbolag till
ganska låga priser. Det kan alltså vara klokt att se över sina försäkringar.

   
 

-