Protokoll från års- och styrelsemöten
Protokollen är lagrade i PDF-format, klicka här så kan du installera
Adobe Acrobat reader gratis.
 

Styrelsemöten
28 februari 2001, klicka här
5 november 2001, klicka här
6 november 2003, klicka här
16 september 2003, klick här.
14 oktober, 2004, klicka här
2 novmber, 2004, klicka här

 


Välkommen till Ski-Club, 03-04, klicka här

   
 

Årsmöten
1998, klicka här
2000, klicka här
2001, klicka här
2002, klicka här
2003, klicka här
2004, klicka här
2007, klicka här
2008, klicka här
2009, klicka här

   
 

Årsberättelser
2008, klicka här
2009, klicka här