Resebestämmelser

Betalningsregler
Hela beloppet, 1050 SEK (plus 50 SEK i medlemskapsavg) för resan sätts in på postgiro 36 38 02-0. Notera avresedatum på inbetalningen. Pengarna ska vara
Ski-Club tillhanda 7 december (V4) samt 8 februari (V13), eller snarast om resan är beställd efter desssa datum.
Om medlemasavgift inte betalats kan detta göras tillsammans med inbetalning för själva resan.

Avbokning av resa
Sker avbokning

  • Om avbokning görs före 7 december (resa V4) eller 8 februari (resa V13), återbetalas hela beloppep
  • Vid avbokning senare än ovan angivna datum måste hela resan betalas såvida inte Ski-Club eller resenären kan ordna en ersättare

Avbruten skiddag (Inställning av skidåkning vid dåligt väder)
Ibland har det hänt att vädret på södagen är uselt (regn, blåst, kallt). För att skiddagen skall avbrytas eller inställas skall först omröstning ske. Om minst 80 % av deltagarna är negativa förkortas eller inställs skiddagen.

I händelse att resan ställs in återbetalas hela det erlagda beloppet.

   
 

 

   
       
 

-