Resebestämmelser

Betalningsregler
Hela beloppet, 1300 SEK (plus 50 SEK i medlemskapsavg) för resan sätts in på plusgiro 36 38 02-0. Notera avresedatum på inbetalningen. Pengarna ska vara Ski-Club tillhanda senast en månad innan avresa, eller snarast om resan är beställd närmare inpå avresa. Om medlemasavgift inte betalats kan detta göras tillsammans med inbetalning för själva resan.

Avbokning av resa
Sker avbokning

  • Om avbokning görs mer än en månad innan avresa, återbetalas hela beloppet.
  • Vid avbokning mindre än en månad före avresa måste hela resan betalas såvida inte Ski-Club eller resenären kan ordna en ersättare

Avbruten skiddag (Inställning av skidåkning vid dåligt väder)
Ibland har det hänt att vädret på södagen är uselt (regn, blåst, kallt). För att skiddagen skall avbrytas eller inställas skall först omröstning ske. Om minst 80 % av deltagarna är negativa förkortas eller inställs skiddagen.

I händelse att resan ställs in återbetalas hela det erlagda beloppet, gäller dock inte vid s.k. force majeure-situationer.

   
 

 

   
       
 

-